ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

ภาพบรรยากาศที่เทศบาลเมืองบ้านสวน เปิดรับลงทะเบียนซิโนฟาร์มบ้านสวน (วันแรก) ซึ่งมีประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในตำบลบ้านสวนเดินทางมาลงทะเบียนเป็นจำนวนมากโดยมีนายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงตรวจความเรียบร้อย ณ จุดลงรับลงทะเบียนทั้ง 9 จุดทั่วเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวนหากประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ตำบลบ้านสวนท่านใด ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับวัคซีน และมีความประสงค์ต้องการรับวัคซีน ซิโนฟาร์ม สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางระบบออนไลน์ที่ https://forms.gle/o8nqgrtMirDvAeB69 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564