ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

ภาพบรรยากาศที่เทศบาลเมืองบ้านสวนร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลชลบุรี ดำเนินการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็ม 2 [ฉีดวันที่ 6] เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้แก่พี่น้องชาวบ้านสวน โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมตรวจความเรียบร้อยและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับพระราชทานจัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์ม ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน