ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

ภาพบรรยากาศที่เทศบาลเมืองบ้านสวนร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลชลบุรี ดำเนินการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็ม 2 [ฉีดวันที่ 16] เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้แก่พี่น้องชาวบ้านสวน โดยมีนายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมตรวจความเรียบร้อย ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน