ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2562

ภาพบรรยากาศประชาชนที่แวะเวียนเข้ามาถ่ายรูปอุโมงค์ไฟและไฟประดับหลากหลายสีสัน เพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน