ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

15 พ.ค.63 เวลา 09.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบ สเปรย์และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จำนวน 691 ชุด ณ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา