ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

21 เม.ย.63 เวลา 10.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนางนิตยา เจนทวีพรกุล รองปลัดเทศบาล มอบ Face shield หน้ากากป้องการละอองเชื้อโรคจำนวน 660 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือจำนวน 27 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลชลบุรี เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)