การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กรุณาใส่เบอร์โทรให้ถูกต้องเพื่อทางเทศบาลจะได้ติดต่อกลับได้
จำเป็นสำหรับการตอบกลับ

เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

    เทศบาลเมืองบ้านสวนเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่จากเทศบาล โดยท่านสามารถแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองบ้านสวนตามช่องทางแสดงความคิดเห็นค่ะ

มีคำตอบกิ่งทิพย์ ถาม 1 ปี ago • 
398 views4 answers0 votes
มีคำตอบเอก ถาม 12 เดือน ago • 
104 views1 answers0 votes
มีคำตอบXxxx ถาม 1 ปี ago
137 views2 answers0 votes
มีคำตอบKEN ถาม 1 ปี ago • 
81 views1 answers0 votes
มีคำตอบสมัครงาน ถาม 1 ปี ago
84 views1 answers0 votes
เปิดKob ถาม 1 ปี ago
49 views0 answers0 votes
มีคำตอบเป้คนดี ถาม 1 ปี ago • 
87 views1 answers0 votes
มีคำตอบแพรทิเซีย ถาม 1 ปี ago • 
83 views1 answers0 votes
มีคำตอบเงินกู้ ถาม 1 ปี ago
60 views1 answers0 votes

ช่องทางแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ

Line เทศบาลเมืองบ้านสวน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Facebook Messenger

facebook

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม