ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

3 ส.ค.63 เวลา 14.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน รับมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 15 คัน จากนายชัยเดช ชิตวิเศษ ประธานกองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน เพื่อนำไปส่งต่อให้ผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวนต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน