ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

8 พ.ค.63 เวลา 15.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ร่วมรับมอบเครื่องกดเจลแบบใช้เท้าเหยียบ จำนวน 1 เครื่อง จากบริษัท เอส เจ เอส คอนเวอร์ชั่น จำกัด ที่นำบริจาคให้กับเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019