ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

18 ส.ค.63 เวลา 13.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมรับมอบเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 8 เครื่อง จากโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ตามโครงการวัคซีน “เพิ่มบุญ ปันสุข” เพื่อที่จะนำมาให้บริการกับพี่น้องประชาชน บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวนต่อไป