7 พ.ค.63 เวลา 10.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมรับมอบเจลแอลกอฮอล์มือล้างมือ และสเปรย์แอลกอฮอล์ จากอำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 2,600 ขวด เพื่อส่งต่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน