ข่าวกิจกรรม Facebook

3 ธ.ค.62 เวลา 8.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยกองสวัสดิการสังคมได้นำกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน คือ คุณคนึงนิจ ปภาคีรี คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณคนพิการต้นแบบ เนื่องในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 จากฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล