ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดชลบุรี ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น.

พบติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ covid-19 จำนวน 49 ราย รักษาหาย 2 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี