ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดชลบุรี ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น.

พบติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ covid-19 จำนวน 52 ราย รักษาหาย 2 ราย

#covid19
Cr. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี