รายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดชลบุรี ประจำวันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวมผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ covid-19 จำนวน 87 ราย ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี