ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ชลบุรี ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. จำนวน 44 ราย27 มี.ค.63 เวลา 07.30 น.

– อยู่ระหว่างรักษา 40 ราย
– รักษาหาย 4 ราย

ผลการสอบสวนประวัติการติดเชื้อ
> ต่างชาติ 8 ราย (อิตาลี 1 ราย,เยอรมัน 1 ราย,อังกฤษ 2 ราย,นิวซีแลนด์ 1 ราย,สวีเดน 1 ราย,ญี่ปุ่น 1 ราย,รัสเซีย 1 ราย)
> ชาวไทยกลับจากอิตาลี 1 ราย/ชาวไทยกลับจากสวีเดน 1 ราย ชาวไทยกลับจากรัสเซีย 1 ราย
> ผู้มีประวัติเดินทางกลับจากสนามมวยและผู้สัมผัส 18 ราย
> ไปเที่ยวผับใน กทม. 2 ราย
> จากเพื่อน กทม.ที่ติดเชื้อ มากินเหล้าด้วย 2 ราย
> ผู้ที่ทำงานผับ ในชลบุรี สัมผัสชาวต่างชาติ 3 ราย
> ไปเที่ยวร้านเหล้าในชลบุรี 3 ราย
> ติดต่อกับนักธุรกิจชาวจีน 1 ราย
> ประวัติไม่แน่ชัด 2 ราย
> อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 2 ราย