ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

31 มี.ค.63 เวลา 12.00 น. ร้อยเอก ดร.จองชัย วงศ์ทรายทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ชลบุรี เขต 2 นำเครื่องฉีดพ่นละอองละเอียด จำนวน 5 เครื่อง มามอบให้กับทางเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อใช้ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับพี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล ร่วมรับมอบเครื่อง ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน