ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

9 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง เจ้าหน้าที่เทศกิจ นิติกรเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองชลบุรี

โดยนายเกียรติศักดิ์ กาลแก้ว ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.เมืองชลบุรี ลงพื้นที่บริเวณหน้าหมู่บ้านพิมพาภรณ์ 1 เพื่อปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิด ซึ่งผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงอาศัยอำนาจตาม พรบ.รักษาความสะอาดฯ ทำการรื้อถอนสิ่งของที่ติดตั้ง และวางอยู่ในบริเวณนั้นออกจากที่สาธารณะ และขยะมูลฝอยที่สะสมไว้ในบ้านจนสามารถมองเห็นได้จากที่สาธารณะ

โดยได้ดำเนินการเก็บสิ่งของซึ่งเป็นขยะมูลฝอยและขยะรีไซเคิล ได้ปริมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 6 ตัน โดยจะได้ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดต่อไป