ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

” วันจักรี ๖ เมษายน “

วันจักรี คือ วันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าพสกนิกรในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน