ข่าวกิจกรรม Facebook

9 ธ.ค.62 เวลา 8.00 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ อาคารศูนย์ประชุม โรงแรมบางแสนเฮอร์ริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี