ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
? เตรียมอนุบาล : อายุตั้งแต่ 2 ปี 6 เดือนถึง 3 ปี
? อนุบาล 1 – 3 : อายุไม่ต่ำกว่า 3 ปี ถึง 6 ปี
** อนุบาล 2 และอนุบาล 3 รับเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2
? สอบถามเพิ่มเติมที่กองการศึกษา 038-184555 ต่อ 6