ข่าวกิจกรรม Facebook

4 ธ.ค.62 เวลา 8.30 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ทั้ง 6 แห่ง ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยจัดนิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ (รัชกาลที่ 9) และทั้งมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำการ์ดอวยพรวันพ่อ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562