หนังสือแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

หน่วยเลือกตั้งเขตตำบลบ้านสวน