ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

17 มิ.ย.63 เวลา 14.30 น. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน มอบเงินสงเคราะห์แก่ศพสมาชิกผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย รายแรกเป็นเงิน 54,796 บาท รายที่สองเป็นเงิน 54,815 บาท และขอเชิญชวนชาวบ้านสวนที่สนใจสมัคร ติดต่อสอบถามได้ที่กองสวัสดิการสังคม โทร 038-184555 ต่อ 8