บ้านสวนมีดีประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยา

ข้อมูลผู้ประกอบการ

          นางนลินรัตน์ วณิชกิตติโชติ บ้านเลขที่ 95/9 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีโทรศัพท์ 094-493-9598

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ “สมุนไพรโบราณบ้านศาลาคู่”

          จุดเริ่มต้นมาจากการรวมกลุ่มกันของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และได้กู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้าน เพื่อมาทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยขณะนั้นมีสมาชิกจำนวน 22 คน ซึ่ง 1 ในสมาชิก เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร แพทย์แผนไทย จึงได้เริ่มทำผลิตภัณฑ์ “สมุนไพรโบราณบ้านศาลาคู่” จากนั้นได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหมู่บ้านเพิ่มเติม เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น จนเป็นที่รู้จักมาถึงปัจจุบัน

รายการสินค้า มีดังนี้

          – น้ำมันหม่องเสลดพังพอน 50 บาท

          – น้ำมันเขียวเสลดพังพอน 50 บาท

          – ลูกประคบสมุนไพร 75 บาท

ขั้นตอนและกระบวนการการผลิต

          กระบวนการผลิตใช้สมุนไพรแบบอบแห้ง เพราะแบบแห้งสามารถยืดอายุสมุนไพรได้มากกว่าและทำการหมักสมุนไพร ด้วยน้ำมันระกำ เสลดพังพอน พิมเสน เป็นต้น ซึ่งใช้เวลาในการหมัก 15 วัน และนำมากรองให้ตกตะกอนจนเป็นน้ำใส และเคี่ยวโดยใช้ความร้อนผ่านการใช้ไอน้ำ จากนั้นนำขึ้นมากรองอีก 1 รอบ และกรอกใส่ขวดแก้วโดยต้องเปิดฝาทิ้งให้เย็นและเซ็ตตัว จึงค่อยปิดฝาและนำไปจำหน่าย