ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

20 ก.พ.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้พนักงานสำนักการช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟส่องสว่าง บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน