ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

16 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้พนักงานรักษาความสะอาด สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่เทศกิจ และพนักงานสำนักการช่าง ทำความสะอาด โกยทราย บริเวณเกาะกลางถนนใต้สะพานข้ามแยกบายพาสชลบุรี-บ้านบึง