ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

22 พ.ค.63 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ห้างเทสโก้โลตัส สาขาบ้านสวน รวมถึงร้านค้า ผู้ประกอบการร้านอาหาร ภายในห้างเทสโก้โลตัส สาขาบ้านสวน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19