ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

19 ก.พ.63 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยสมาชิกสภาเทศบาลนำพนักงานสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมรถดูด ลงพื้นที่ดูดโคลน เนื่องจากในท่อระบายน้ำมีดินทรายอุดตันไม่สามารถระบายน้ำได้ ส่งผลให้มีกลิ่นเหม็น ทางเทศบาลฯ จึงได้ทำการดูดโคลนเลนภายในท่อและใช้น้ำแรงดันเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว