ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

20 ก.พ.63 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยสมาชิกสภาเทศบาลนำพนักงานสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมรถดูด ลงพื้นที่ดูดโคลน บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน