ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

24 ก.พ.63 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้พนักงานสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day “เมืองบ้านสวน ถนนสะอาด สวยงาม ปลอดภัย” เพื่อรับมือกับปัญหาค่าฝุ่นละอองอนุภาคขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ที่เริ่มมีค่าเกินมาตรฐาน บริเวณแยกโบว์ลิ่ง , ซอยโปษยานนท์ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี