ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

2 มิ.ย.63 เวลา 15.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดชลบุรี (กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี) ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองชลบุรี สภ.เมืองชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี และสารวัตรทหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ โกลบอลเฮ้าส์ และไทวัสดุ โดยได้แนะนำให้มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทำความสะอาดระบบปรับอากาศ ห้องสุขา เน้นการรักษาระยะห่างในการเลือกสินค้าและชำระสินค้า การนั่งทานในร้าน และการเพิ่มจุดแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือภายในศูนย์จำหน่ายสินค้าให้เพียงพอ