ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมขยะสร้างบุญด้วยการบริจาคขวดพลาสติก ( ขวดPET) เพื่อนำมารีไซเคิลผ้าไตรบังสกุลจีวรพระ ถุงพลาสติกหูหิ้ว ฟิล์มหุ้มขวดน้ำ ถุงสินค้าแบบเหนียวยืด นำมา Recycle ผ่านระบบไพโรไลซิส เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพลาสติกอื่นๆ เช่น ถุงน้ำยาแบบรีฟิวต่างๆ ฉลากขวดน้ำ นำไปทำเชื้อเพลิง RDF โดยมอบให้วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ