ข่าวกิจกรรม Facebook

สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมาย 361 กับถนนบ้านสวน – หนองข้างคอก เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ