ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2562

สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมาย 361 กับถนนบ้านสวน – หนองข้างคอก เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ