ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

23 เม.ย.63 เวลา 13.30 น. นายนพดล รัฐศุภางค์ เลขานายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และงานส่งเสริมสุขภาพฯ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และสื่อประชาสัมพันธ์ ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมแนะนำวิธีสวม-ถอดหน้ากากอนามัย และการซักทำความสะอาด ก่อนนำมาใช้ใหม่ ให้แก่ตัวแทนกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านสวน ม.5 ณ มูลนิธิไตรคุณธรรม ซำเต็กไท้