ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

 “หน้ากากผ้า” เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับประชาชนที่ไม่ป่วย ใช้เมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง อาคารปิดที่มีคนแออัด รถสาธารณะ เป็นต้น สามารถลดการปนเปื้อน ละอองฝอย จากการไอหรือจามได้ สามารถนำมาซัก พึ่งแดดให้แห้ง แล้วนำกลับมาใช้ได้อีก และข้อสำคัญควรล้างมือให้สะอาดบ่อยๆด้วยนะครับ

Cr. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข