บ้านสวนมีดีประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

ข้อมูลประกอบการ

          นางวรรณี เยี่ยมพายัพ บ้านเลขที่ 2/33 ซอย 11 ถนน บายพาส – บ้านบึง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 091-916-2664

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ “หัวโขน”

          เริ่มต้นจากนายธนากร หัสนัย สามีของนางวรรณี เยี่ยมพายัพ ผู้ผลิต มีความชื่นชอบ การวาดรูปตั้งแต่เด็ก และได้เรียนรู้การทำหัวโขนจากอาจารย์ที่รู้จัก ตั้งแต่อายุ 10 ปี ซึ่งนายธนากรได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆ จนเริ่มทำผลงานชิ้นแรก คือ เศียรพ่อแก่ เพราะมีความง่ายเหมาะกับการเป็นพื้นฐานในการฝึกทำ และได้จำหน่ายเศียรแรกนี้ ในราคา 150 บาท ลักษณะงานที่ทำส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นผู้ออกแบบ และมีบางรายที่ให้ผู้ผลิตเป็นผู้ออกแบบ โดยมีรูปแบบตัวอย่างมาให้ ทั้งนี้ การออกแบบให้เสมือนจริงนั้น ผู้ผลิตต้องถอดแบบจากของสิ่งนั้นจริง ๆ เช่น สัตว์ต่าง ๆ รวมทั้งยังมีการออกแบบจากงานวาดต่าง ๆ อีกด้วย

ราคาจำหน่าย

          ราคาเป็นไปตามรูปแบบ เริ่มต้นที่ 900 – 18,000 บาท

 ขั้นตอนและกระบวนการการผลิต

          ส่วนประกอบที่ใช้จะใช้ขี้เลื่อย และกระดาษอัดกาว ปูนพลาสเตอร์