ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

16 ก.ค.63 เวลา 09.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขจรจัด ณ สำนักสงฆ์เขาน้อย ม.8 ตำบลบ้านสวน