ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

เนื่องด้วยสถานการณ์ในขณะนี้ เชื้อ COVID-19ได้มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลเมืองบ้านสวน เรามีเกร็ดน่ารู้มาฝาก สำหรับผู้สูงอายุ ควรเตรียมการและอยู่อย่างไรในยามที่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง #COVID19