ข่าวกิจกรรม Facebook

23 ธ.ค.62 เวลา 8.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติงานเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำ จากตู้น้ำหยอดเหรียญ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อตรวจความสะอาดและสารปนเปื้อน ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และรับรองคุณภาพน้ำ ในหมู่ที่ 1,2