ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

ตั้งแต่บริเวณหน้า กศน. ไปถึงบริเวณหน้าหมู่บ้านริมทะเล 3 ซึ่งขณะดำเนินการอาจมีการปิดช่องการจราจรบางช่องทาง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชน และผู้สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว