ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

“ไม่ต้องออกจากบ้าน เทศบาลฯลงไปหาท่านถึงที่”

เทศบาลเมืองบ้านสวนเตรียมลงพื้นที่แจกหน้ากากผ้า (ซักได้) ให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านสวน ระหว่างวันที่ 7 เมษายน – 10 เมษายน 2563

หากพี่น้องประชาชนท่านใด “ไม่อยู่บ้าน” สามารถให้เพื่อนบ้านรับแทนได้ หรือมารับได้ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน