ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

เทศบาลเมืองบ้านสวนจัดกิจกรรม “นัดวันทิ้งขยะชิ้นใหญ่” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน หากประชาชนท่านใดมีขยะชิ้นใหญ่ แต่ไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหน ทางเทศบาลเมืองบ้านสวนมีบริการขน
? โซฟา ตู้ เตียง โต๊ะ
? เฟอร์นิเจอร์
? เครื่องใช้ไฟฟ้า
? กิ่งไม้
? ออกให้บริการ ทุกๆวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น.
☎ ติดต่อได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 038-184555 ต่อ 5 หรือ 081-359-1989