ข่าวกิจกรรม Facebook

เทศบาลเมืองบ้านสวน กำหนดให้เริ่มจัดเก็บ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป