ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

เทศบาลเมืองบ้านสวน ขอเชิญร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ประกวดวาดภาพ ระบายสี” ตามโครงการ “บ้านสวนเมืองในฝัน ที่ฉันอยากให้เป็น” [ระดับ ม.1-3] .โดยการกด Like ภาพที่คุณชื่นชอบ ภาพที่ได้การกด Like สูงสุด 5 อันดับแรก จะได้รับ คะแนนยอดนิยม 10 คะแนน .* ผู้เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินจะได้รางวัลพิเศษ โดยการสุ่มรายชื่อ จำนวน 3 รางวัล และปิดการให้คะแนน วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59 น.