ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

เทศบาลเมืองบ้านสวน จัดระบบโดยสารในลิฟท์ใหม่ ลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโนนา (covid-19) โดยตีตารางในลิฟท์โดยสารได้เที่ยวละ 6 คน ให้หันหน้าเข้าฝาผนัง เว้นช่องตรงกลางไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อฯ สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

#covid19