ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

เทศบาลเมืองบ้านสวน ประกาศเลื่อนโครงการบ้านสวนห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 หากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เข้าสู่ภาวะปกติ จะแจ้งกำหนดการจัดโครงการให้ทราบต่อไป

#บ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ