ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

? เทศบาลเมืองบ้านสวน ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน

? ชุมชนบ้านสวนอุดม
? ชุมชนคลองยี่รัด
? ชุมชนบ้านสวนพัฒนา
? ชุมชนตลาดบ้านสวน
? ชุมชนเมรี่

? ชุมชนสัมพันธ์วิลล่า
? ชุมชนบ้านหนองแหน
? ชุมชนศาลเจ้าพ่อลิง
? ชุมชนโพธิ์ทองสามัคคี

? มาร่วมพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวนไปด้วยกัน ?
? รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน? โทร 038184555 ต่อ 8 (วันและเวลาราชการ)