ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

? เทศบาลเมืองบ้านสวน มาบอกวิธีผสมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใช้วัตถุดิบเพียงแค่ 4 อย่าง ใน 3 ขั้นตอน และเสริมด้วยสูตรสเปรย์ฆ่าเชื้อต้าน covid-19 ที่สามารถเริ่มทำได้ทุกคน

#เกร็ดความรู้ #covid19
Cr.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล , พญ. อตินุช ดวงแก้ว แพทย์ด้านผิวพรรณและความงาม และเวชศาสตร์ชะลอวัย