ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

31 ม.ค.63 เวลา 16.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน และคณะกรรมการสตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมเปิดงานประจำปี ปิดทองพระพุทธไสยาสน์ และหลวงพ่อโต ที่จัดระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดเนินสุทธาวาส อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี